Salt la conținutul principal

Acordul de licență pentru utilizatorul final

Este necesar ca dvs. să fiți de acord să respectați termenii acestei licențe înainte de a vi se permite să continuați să instalați software-ul. Făcând clic pe pictograma [enter] sau [acceptat] de mai jos sau prin instalarea, copierea sau folosirea în alt mod a software-ului, sunteți de acord să fiți obligați de termenii acestei licențe, inclusiv renunțările la garanție, limitările de răspundere și dispozițiile de reziliere.

FOARTE IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE: Acest Acord de licență software (în continuare, această „LICENȚĂ”) este un acord legal între dvs. (fie o persoană fizică, fie o singură entitate) și ExtendOffice (denumit în continuare AUTOR), autorul produsului software (denumit în continuare SOFTWARE). SOFTWARE înseamnă produsul software și tot ceea ce este inclus în pachetele sale oficiale de distribuție, cum ar fi documentația, bibliotecile și toate celelalte fișiere.

PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, ACCEPTAȚI ACESTI TERMENI. DACĂ NU LE ACCEPTAȚI, NU UTILIZAȚI SOFTWARE-UL ÎN NICIUN MOD. ÎN schimb, ÎNTORNAȚI-L LA VÂNZĂTORULUI PENTRU O Rambursare sau ȘTERGEȚI ORICE COPII ALE SOFTWARE-ULUI ÎN POSIȚIA Dvs.

Licența acordată

SOFTWARE-ul este protejat de legile drepturilor de autor și de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul este licențiat, nu este vândut.

Această LICENȚĂ vă acordă următoarele drepturi:

* Pentru licența de abonament: Această LICENȚĂ vă acordă următoarele drepturi în perioada de abonament a SOFTWARE-ului. Abonarea la software este licențiată pentru un singur utilizator; adică oricine folosește SOFTWARE-ul în cadrul unui abonament trebuie să dețină o licență de abonament. (Cu alte cuvinte, trebuie achiziționată o licență de abonament pentru fiecare utilizator.). Când perioada de abonament a expirat, abonamentul dvs. NU va fi reînnoit automat. După expirarea perioadei de abonament, nu mai aveți dreptul de a primi următoarele drepturi fără achiziționarea unui nou abonament.

A. Acești termeni de licență permit instalarea și utilizarea unei copii a SOFTWARE-ului pe un dispozitiv, împreună cu alte drepturi, toate așa cum este descris mai jos.

B. DREPTURI DE INSTALARE ȘI DE UTILIZARE. Înainte de a utiliza software-ul sub licență, trebuie să atribuiți licența respectivă unui singur dispozitiv. Acest dispozitiv este „dispozitivul licențiat”. O partiție hardware sau o lamă este considerată a fi un dispozitiv separat.

C. Dispozitiv licențiat. Puteți instala și utiliza o copie a software-ului pe dispozitivul licențiat. Dacă instalați o copie a software-ului pe un Terminal Server sau Citrix Server, este necesară o licență separată pentru fiecare desktop fizic de pe care este accesată aplicația.

D. Dispozitiv portabil. Puteți instala o altă copie pe un dispozitiv portabil pentru a fi utilizată de un singur utilizator principal al dispozitivului licențiat.

E. Licențe de volum. AUTHOR oferă reduceri excelente pentru licențele de volum. Dacă ați achiziționat licențe volumice (ați specificat mai multe copii ale software-ului când l-ați achiziționat), software-ul poate fi instalat și utilizat numai în scopuri interne. Cantitatea de dispozitiv licențiat pe care este instalat software-ul nu este de mai multe ori de licențe. Puteți instala o altă copie pe un dispozitiv portabil pentru a fi utilizată de un singur utilizator principal al fiecărei licențe.

F. Separarea componentelor. Componentele software-ului sunt licențiate ca o singură unitate. Este posibil să nu separați componentele și să le instalați pe diferite dispozitive.

G. Acces la distanță. Singurul utilizator principal al dispozitivului licențiat poate accesa și utiliza software-ul instalat pe dispozitivul licențiat de la distanță de la orice alt dispozitiv. Puteți permite altor utilizatori să acceseze software-ul pentru a vă oferi servicii de asistență. Nu aveți nevoie de licențe suplimentare pentru acest acces. Nici o altă persoană nu poate utiliza software-ul sub aceeași licență în același timp în alt scop.

H. Încercare și conversie. Unele sau toate software-urile pot fi licențiate pe bază de probă. Drepturile dvs. de a utiliza software-ul de încercare sunt limitate la perioada de încercare. Software-ul de încercare și durata perioadei de încercare sunt stabilite în timpul procesului de activare. Este posibil să aveți opțiunea de a vă converti drepturile de încercare în abonament sau drepturi perpetue. Opțiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de probă. După expirarea oricărei perioade de încercare fără conversie, majoritatea funcțiilor software-ului de încercare vor înceta să ruleze.

I. COPIE DE backup. Puteți face o copie de rezervă a suportului media. Puteți să-l utilizați numai pentru a reinstala software-ul.

J. Transferul către o terță parte. Primul utilizator al software-ului poate efectua un transfer unic al software-ului și prezentul acord, direct către o terță parte. Primul utilizator trebuie să dezinstaleze software-ul înainte de al transfera separat de dispozitiv. Primul utilizator nu poate păstra nicio copie. Înainte de orice transfer permis, cealaltă parte trebuie să fie de acord că acest acord se aplică transferului și utilizării software-ului. Transferul trebuie să includă dovada licenței. Dacă software-ul este un upgrade, orice transfer trebuie să includă, de asemenea, toate versiunile anterioare ale software-ului.

Copiați, distribuiți, încărcați și descărcați

Puteți copia, distribui, încărca și descărca gratuit versiunea de încercare a acestui SOFTWARE.

Utilizări interzise

Nu puteți, fără permisiunea scrisă prealabilă a AUTORULUI:

A. Demontați, decompilați sau „deblocați”, decodificați sau inversați în alt mod traducerea sau ingineria sau încercați în orice mod să reconstruiți sau să descoperiți orice cod sursă sau algoritmi subiacenți ai SOFTWARE-ului furnizați numai în formă de cod obiect.

B. Utilizați, copiați, modificați sau combinați copii ale SOFTWARE-ului și ale oricăror documente însoțitoare, cu excepția cazului în care este permis în această LICENȚĂ.

C. Transferați, închiriați, închiriați sau sublicenționați SOFTWARE-ul.

D. Separați programele software care conțin SOFTWARE-ul pentru a fi utilizate de mai mulți utilizatori la un moment dat.

Drepturi de autor

Toate titlurile și drepturile de autor din și către SOFTWARE (inclusiv, dar fără a se limita la orice imagini, fotografii, animație, video, audio, muzică, text și „applet” încorporate în SOFTWARE) și materialele tipărite însoțitoare sunt deținute de AUTHOR sau furnizorii săi . SOFTWARE-ul este protejat de legile drepturilor de autor și de dispozițiile tratatelor internaționale. Toate drepturile sunt rezervate în întreaga lume. Trebuie să tratați SOFTWARE-ul ca orice alt material protejat prin drepturi de autor, cu excepția faptului că, pe lângă copiile permise în această LICENȚĂ, puteți face o copie a SOFTWARE-ului numai în scopuri de rezervă sau arhivare. Nicio parte a materialelor tipărite însoțitoare nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă sau stocată în niciun sistem de recuperare prin niciun mijloc fără permisiunea expresă prealabilă scrisă a AUTORULUI.

Terminare

Această LICENȚĂ și dreptul dvs. de a utiliza SOFTWARE-ul se vor înceta imediat fără o notificare din partea AUTORULUI dacă nu respectați termenii și condițiile acestei LICENȚE. La terminare, sunteți de acord să distrugeți SOFTWARE-ul, inclusiv toate documentele și copiile însoțitoare. Aceasta se adaugă și nu în locul oricăror remedii penale, civile sau de altă natură disponibile AUTORULUI. Se va aplica politica de credit AUTHOR. Politica de credit AUTHOR este disponibilă la cerere.

Declinare a responsabilităţii

Autorul renunță în mod expres la toate garanțiile, indiferent dacă este expresă, implicită sau obligatorie, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite de comercializare, de adecvare pentru un scop special și orice garanție care poate apărea din cauza utilizării comerciale, personalizate sau a cursului de tratare. . Fără a limita continuarea, recunoașteți că software-ul este furnizat „așa cum este” și că autorul nu garantează că software-ul va rula neîntrerupt sau fără erori și nici că software-ul va funcționa cu hardware și / sau software care nu sunt furnizate de autor. Această declinare de garanție constituie o parte esențială a acordului. Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus nu vă poate aplica și puteți avea alte drepturi, care variază de la stat la stat.

Drepturile consumatorilor neafectate. Este posibil să aveți drepturi suplimentare ale consumatorilor în temeiul legilor locale, pe care acest acord nu le poate modifica.

Ce garantăm

Vă garantăm că software-ul nostru nu conține viruși, nu trojan, nu obține date despre utilizatori și nu încarcă informații despre utilizatori.

Dacă ați întâmpinat un avertisment din partea software-ului Antivirus, vă recomandăm să analizați pachetul de instalare a software-ului cu TOTAL DE VIRUS.